Oudere werknemers vaker lid vakbond

Werknemers tussen 45 en 65 jaar zijn drie keer zo vaak lid van een vakbond als werknemers jonger dan 25 jaar. Bij de jongeren is de organisatiegraad 12%, tussen de 45 en 65 jaar is dat 39%. In 1999 is over heel Nederland gerekend 27% van de werknemers lid van een vakbond.

Bij mannen is de organisatiegraad hoger dan bij vrouwen. In 1999 is één op de drie mannelijke werknemers lid van een vakbond, terwijl dat maar voor één op de vijf vrouwelijke werknemers geldt.

Organisatiegraad werknemers naar persoonskenmerken, 1999
0628g1.gif (5664 bytes)

Voltijders vaker lid

Dienstverband en wekelijkse arbeidsduur hebben eveneens invloed op het vakbondslidmaatschap. Onder werknemers met een vast dienstverband is de organisatiegraad 29%, driemaal zo hoog als onder werknemers met een flexibel dienstverband. Verder zijn voltijdwerkers vaker lid van een vakbond dan deeltijdwerknemers. Onder werknemers met een baan van 35 uur of meer per week is de organisatiegraad 30%. Van de deeltijdwerkers met een baan tussen de 12 en 20 uur per week is 12% lid.

Organisatiegraad werknemers naar kenmerken werkkring, 1999
0628g2.gif (5773 bytes)

Bij grote bedrijven is de organisatiegraad een stuk groter dan bij kleine. Bij bedrijven met meer dan honderd werknemers is 31% lid van een vakbond. Bij bedrijven met minder dan tien werknemers is dat de helft minder.

Bovendien is er verschil in organisatiegraad tussen bedrijven en bedrijfstakken. Zo is bij de overheid en in het onderwijs de organisatiegraad hoger dan in de handel en de horeca.

Berna Schaafsma