Banen Randstad vooral in dienstverlening

Eind 1999 waren er in Nederland tegen de 6,5 miljoen banen. Bijna de helft van deze banen zat in de commerciële dienstverlening. Daaronder vallen handel, vervoer en communicatie, financiële instellingen en horeca. In de niet-commerciële dienstverlening – gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar bestuur – zat eenderde van de banen. Industrie en bouwnijverheid waren goed voor één op de vijf banen.

Vier van de tien banen zaten in Noord- en Zuid-Holland; in Noord-Brabant en Limburg zaten twee op de tien banen. Groningen, Friesland en Drenthe boden tezamen een half miljoen banen, dat is 9% van alle banen in Nederland.

Banen van werknemers, 31 december 1999
0617g1.gif (6698 bytes)

In Noord-Holland lag een sterk accent op banen in de commerciële dienstverlening. Hier lag het aandeel van deze sector in het aantal banen bijna 8 procentpunten boven het landelijk gemiddelde. Ook in Utrecht, Flevoland en Zuid-Holland lag een naar verhouding groot deel van de banen in de commerciële dienstverlening.

Daarentegen hadden deze vier provincies relatief weinig banen in de industrie en bouwnijverheid. Op dat gebied scoorden Overijssel, Noord-Brabant en Limburg hoog.

Ongeveer 36% van de Groningse banen zat in de niet-commerciële dienstverlening. Dat is vijf procentpunten méér dan het landelijk gemiddelde. Van alle provincies lag daarmee in Groningen het sterkste accent op deze sector.

Banen van werknemers, 31 december 1999
afwijkingen t.o.v. gemiddelde voor Nederland
0617g2.gif (6052 bytes)

Henk Amptmeijer