Aantal verkeersdoden daalt gestaag

In de laatste dertig jaar is het jaarlijkse aantal verkeersdoden met 60% afgenomen. Vielen er in 1970 nog bijna 3  200 doden in het verkeer, in 1999 waren er minder dan 1 200 dodelijke slachtoffers.

Onder voetgangers en onder de berijders van brom- en snorfietsenrs was de daling het sterkst. Ten opzichte van 1970 is het jaarlijks aantal slachtoffers bij deze groepen verkeersdeelnemers met meer dan 80% afgenomen.

Zowel onder fietsers als onder automobilisten inzittenden van auto’s vielen vorig jaar 60% minder slachtoffers dan in 1970. Deze daling is iets kleiner dan de afname van het totaal aantal verkeersdoden.

Geregistreerde verkeersdoden naar wijze van verkeersdeelname
0615g1.gif (7508 bytes)

Voor de meeste groepen verkeersdeelnemers daalt het aantal verkeersdoden gestaag. Motor- en scooterrijders vormen hierop een uitzondering. Sinds 1970 is bij hen het aantal dodelijke slachtoffers met nauwelijks 12% afgenomen. Bovendien vertoont het aantal dodelijk verongelukte motor- en scooterrijders van jaar op jaar grote pieken en daleneen grilliger verloop. Zo lijkt de toename van het aantal dodelijke slachtoffers in deze categorie gedurende de jaren 1986-1994 nauw samen te hangen met de forse stijging van het aantal motorfietsen. (hunDat aantal is namelijk in die periodetijd verdubbeld).

Vorig jaar was één op de vijf verkeersdoden zeventig jaar of ouder. Eén op de acht was nog geen achttien jaar oud. In de totale bevolking hebben deze leeftijdsgroepen in de totale bevolking is een aandeel van respectievelijk 10 en 28%.

De grootste groep dodelijke slachtoffers – bijna een kwart – was tussen de 25 en 40 jaar. Deze percentages zijn de laatste jaren vrijwel constant.

Verkeersdoden naar leeftijd, 1999
0615g2.gif (4798 bytes)

Huub Coninx