Advocatuur ziet omzet stijgen

Van 1996 tot en met 1998 nam het aantal advocatenkantoren met 42% toe tot 1 647. In 1998 werkten er bij de advocatenkantoren 20 106 personen, 21% meer dan in 1996. De netto-omzet groeide in dezelfde periode met 24% tot 3,0 miljard gulden. De netto-omzet per onderneming kwam in 1998 uit op 1,8 miljoen gulden, tegen 2,1 miljoen gulden per onderneming in 1996.

Kerncijfers advocatenkantoren

0598g1.gif (5095 bytes)

De meeste advocatenkantoren zijn kleine ondernemingen. Bij 1 300 kantoren zijn tussen de 2 en 10 personen werkzaam. De gemiddelde netto-omzet per kantoor bedraagt hier 502 duizend gulden. De 325 middelgrote bedrijven, met minimaal 10 en maximaal 100 werkzame personen, behaalden een gemiddelde netto-omzet van 3,2 miljoen gulden. Tenslotte zijn er 22 kantoren met minstens 100 werkzame personen. De netto-omzet bedroeg bij deze kantoren gemiddeld 59 miljoen. Deze 22 ondernemingen zijn goed voor 43% van de totale omzet.

Omzet advocatenkantoren, 1998

0598g2.gif (5853 bytes)

De activiteiten van de advocatuur zijn goed voor 82% van de omzet. Tot deze activiteiten wordt onder meer gerekend het optreden van advocaten in juridische aangelegenheden, zowel in als buiten rechte. Rechtsbijstand bij verzoekschriftenprocedures en bij beroep- en bezwaarschriftprocedures zijn voorbeelden van het optreden van een advocaat buiten rechte. Daarnaast geven advocatenkantoren ook rechtskundig advies en informatie. Deze activiteit draagt 5 % bij aan de netto-omzet. Ongeveer 25 grote advocatenkantoren hebben ook notariaat in hun dienstenpakket. Met deze activiteit werd een omzet van 210 miljoen gulden gerealiseerd, dit is 7% van de totale omzet van de kantoren. Overige activiteiten, zoals incassodiensten, leveren 39 miljoen gulden op.

Harry Eggen

Bron: CBS, Statistiek Rechtskundige Diensten 1998 (in voorbereiding)