Burn-out vooral bij vrouwen in hoge beroepen

In 1998 had 9% van de werkzame beroepsbevolking last van burn-out klachten.  Vooral vrouwen in de hoogste beroepsgroepen hadden er last van. Van de vrouwen die hooggeschoolde hoofdarbeid verrichtten, kampte 15% met burn-out klachten. Van de mannen had rond de 9% burn-out klachten. Bij hen was er nauwelijks verschil tussen de onderscheiden beroepen.

Niet alle indicaties van de klachten komen even vaak voor. Dat geldt zowel voor mannen als voor vrouwen. Zo zei bijna één op de drie mannen zich minstens eens per maand aan het einde van de werkdag leeg te voelen. Eén op de negen gaf aan, eens per maand of vaker door het werk emotioneel uitgeput te zijn. Eveneens één op de negen voelde zich ’s ochtends al moe bij de confrontatie met het werk.

Emotionele uitputting kwam nog het minst voor bij mannen die half- of ongeschoold werk doen. Deze groep voelde zich echter even vaak compleet uitgeput als mannen in andere beroepsgroepen.

Burnout en symptomen van werkstress bij mannen, 1998

0593g1.gif (6658 bytes)

Het gevoel door het werk compleet uitgeput te zijn, was onder vrouwen ongeveer even sterk verbreid als onder mannen. Van moeheid aan het begin van de nieuwe werkdag hadden vooral de vrouwen in hooggeschoolde beroepen meer last. Datzelfde geldt voor de emotionele uitputting door het werk en voor het gevoel, aan het eind van de werkdag geheel leeg te zijn.

Burnout en symptomen van werkstress bij vrouwen, 1998

0593g2.gif (6603 bytes)

Ferdy Otten