Minder appels, meer peren geteeld

De laatste jaren neemt het areaal appelbomen gestaag af. Dit jaar worden op 13 500 hectare appels geteeld. In 1997 was nog meer dan 15 000 hectare in gebruik als appelboomgaard, in 1999 ruim 14 000 hectare. De afname van 700 hectare in het seizoen 1999/2000 heeft vooral plaats in de provincies Gelderland, Utrecht en Noord-Brabant.

Het areaal peren is sinds 1997 toegenomen van 6 000 hectare tot 6 200 hectare. Deze groei kwam volledig in het seizoen 1999/2000 tot stand. In het seizoen 1997/1998 nam het areaal zelfs licht af.

Areaal appel- en perenbomen, einde seizoen

0581g1.gif (6692 bytes)

Elstar is het meest populaire appelras. In 2000 is ruim 5 600 hectare met Elstar beplant, 30 hectare meer dan vorig jaar. Daarmee komt de onstuimige opmars van de laatste jaren vrijwel tot stilstand. De tweede plaats wordt ingenomen door Jonagold, maar dit ras is duidelijk op zijn retour. Dit jaar wordt nog op 3 900 hectare Jonagold geteeld, 350 hectare minder dan vorig jaar. Ook met de meeste andere rassen wordt een steeds kleiner areaal beplant.

Areaal appelrassen, einde seizoen

0581g2.gif (5884 bytes)

Van de perenrassen is Conference veruit het belangrijkste. Bijna tweederde van het perenareaal is hiermee beplant. Terwijl het areaal van alle andere rassen nauwelijks verandert, breiden de boomgaarden met Conference uit met 180 hectare.

Areaal perenrassen, einde seizoen

0581g3.gif (5779 bytes)

Folkert van der Werf