Laagste stijging huren sinds jaren

Sinds 1978 vinden de huuraanpassingen eenmaal per jaar plaats, op 1 juli. De huurstijging van 2,6% in 2000 is samen met die in 1986 de laagste in die 23 jaar. De hoogste huurstijging werd gemeten in 1982, namelijk 8,4%. De huren stegen sterk in de periode 1978-1983, veel minder tussen 1984 en 1990. In 1991 ging de huurstijging weer omhoog naar 5,9%, maar sinds dat jaar is de huurstijging jaarlijks kleiner geworden.

Het gaat hierbij om de daadwerkelijk gemeten gemiddelde huurstijging. De door het Ministerie van VROM toegestane maximale huurstijging ligt hoger, dit jaar op 3,8%. De gemeten huurstijging van 2,6% voor 2000 is nog een voorlopig cijfer.

Huurstijging en inflatie

Huurstijging en inflatie

In de afgelopen 23 jaar heeft de huurstijging in het algemeen boven het niveau van de inflatie gelegen. De inflatie geeft aan hoeveel de goederen en diensten, die de Nederlandse consumenten gemiddeld kopen, in een jaar duurder zijn geworden.

Het verschil tussen huurstijging en inflatie was het grootst toen de huren in juli 1983 met 6,8% omhoog gingen, terwijl de prijzen toen gemiddeld 2,5% hoger waren dan een jaar eerder. Opmerkelijk is dat de laagste huurstijging in 1986 samenviel met het laagste inflatieniveau, en dat het verschil tussen huur en inflatie bijna het grootste uit de afgelopen 23 jaar was.

Slechts twee keer bleef de huurstijging beneden de inflatie. In 1980 werd het hoogste inflatiecijfer gemeten. Dit bedroeg toen 7,5%. De huren bleven daar met een stijging van 7,2% juist onder. En dan nu in 2000: de huurstijging per juli 2000 ligt 0,2% onder het inflatiecijfer.

Verschil huurstijging en inflatie

Verschil huurstijging en inflatie

In totaal stegen de huren in 23 jaar met ongeveer 191%. Dat is gemiddeld 4,8% per jaar. De gecumuleerde inflatie over die periode was ongeveer 91%, gemiddeld 2,8% per jaar.

Jan Walschots