Minder melkkoeien in Europa

In de Europese Unie is tussen 1996 en 1999 het aantal melkkoeien met 4,6% verminderd. De afslanking van het aantal Nederlandse melkkoeien verloopt in hetzelfde tempo. In deze periode is het aantal melkkoeien in Duitsland met 10,6% afgenomen. Dat is de sterkste daling van alle landen van de EU. In Ierland en Italie daarentegen is het aantal melkkoeien nauwelijks afgenomen.

In Oostenrijk nam het aantal melkkoeien zelfs een fractie toe. Dit kan te maken hebben met de sterke toename van de biologische landbouw in dit land. Biologisch gehouden melkkoeien geven namelijk minder melk dan melkkoeien in de gangbare landbouw. Dit betekent dat de boer meer koeien moet houden om het toegewezen melkquotum te kunnen volmelken.

Melkkoeien in Europa

Melkkoeien in Europa

Meer melk uit minder koeien

In Nederland zijn nu ongeveer evenveel melkkoeien als in 1938. Vanwege de strengere mestregels proberen in ons land de melkveehouders steeds nadrukkelijker om met zo weinig mogelijk koeien het melkquotum vol te melken. Dit is de laatste jaren bereikt door foktechnische verbeteringen, voortschrijdende melktechniek, zoals de melkrobot, en een toenemende aandacht voor de kwaliteit van het voer. Hierdoor zijn melkkoeien in staat veel meer melk te produceren dan 50 jaar terug.

Grofweg is een gemiddelde melkkoe ieder jaar ongeveer 70 liter melk méér gaan produceren. In 1950 produceerde een melkkoe ongeveer 3500 liter per jaar. Inmiddels is dit 7000 liter per jaar. Dit betekent dat de dagproductie per koe is gestegen van 11,5 naar 23 liter. Als deze trend voortzet, zal ook de komende jaren het aantal melkkoeien jaarlijks met 2 tot 3% verminderen.

Remko Koeman