Mannen roken minder, vrouwen niet

Eén op de drie Nederlanders van 16 jaar en ouder rookt. Van de mannen rookte vorig jaar 36%, van de vrouwen 32%. In 1989 was dit verschil tussen mannen en vrouwen groter: toen rookte nog 44% van de mannen en 31% van de vrouwen. Gemiddeld rookt een roker per dag 16 sigaretten. Dit verschilt nauwelijks voor mannen en vrouwen.

Rokers
(bevolking van 16 jaar en ouder)

Rokers (bevolking van 16 jaar en ouder)

Van de Nederlanders van 16 jaar en ouder rookt 11% 20 of meer sigaretten per dag. Daarmee vallen zij onder de categorie zwaardere rokers.

Het rookgedrag varieert sterk met de opleiding die iemand heeft gevolgd. Van de personen die alleen lager onderwijs gevolgd hebben is 17% een zwaardere roker. Van de hoger opgeleiden valt slechts 5% onder deze noemer. Bij deze cijfers is rekening gehouden met verschillen in leeftijd en geslacht.

Rokers naar opleidingsniveau, 1998/1999
(bevolking van 16 jaar en ouder)

Rokers naar opleidingsniveau, 1998/1999 (bevolking van 16 jaar en ouder)

Frans Frenken