Zware mannen

Overgewicht komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Ernstig overgewicht komt echter meer bij vrouwen voor. In 1999 was 47% van de mannen van 20 jaar of ouder te zwaar. Bij de vrouwen had 38% last van overgewicht. Van ernstig overgewicht was sprake bij 7% van de mannen en 10% van de vrouwen.

Overgewicht wordt bepaald aan de hand van de Body Mass Index, ook wel bekend als Quetelet-index. Hierbij wordt een relatie gelegd tussen lichaamslengte en lichaamsgewicht. Een index van 25 of meer duidt op overgewicht. Bij een uitkomst van 30 of meer is er sprake van ernstig overgewicht.

Personen (20 jaar en ouder) met overgewicht

Personen (20 jaar en ouder) met overgewicht

Overgewicht komt bij lager opgeleiden vaker voor dan bij hoger opgeleiden. Maar de verschillen worden kleiner. In 1999 was 52% van de volwassenen met uitsluitend basisonderwijs te zwaar. Dat aandeel was in 1981 met 47% niet veel lager. In dezelfde periode nam het aandeel hbo’ers en universitair geschoolden met overgewicht echter toe van 20% tot ruim 33%.

Personen (20 jaar en ouder) met overgewicht naar opleiding

Personen (20 jaar en ouder) met overgewicht naar opleiding

José Geurts en Frans Frenken