Sterke toename bouwvergunningen

Er wordt flink gebouwd in Nederland. In de periode april 1999 t/m maart 2000 steeg het aantal verleende bouwvergunningen met 11% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Er werden 15% meer vergunningen voor woningbouw verleend en bijna 6% meer voor bedrijfsgebouwen. Het aantal bouwvergunningen met een ondergrens van 100 000 gulden steeg het eerste kwartaal van dit jaar maar liefst met ruim 17%.

Verleende bouwvergunningen

Verleende bouwvergunningen

In Flevoland werden de afgelopen twaalf maanden bijna twee keer zoveel bouwvergunningen verleend als in de twaalf maanden daarvoor. Flevoland evenaart op deze manier het niveau van de provincies Limburg en Overijssel en overstijgt de drie noordelijke provincies en Zeeland.

Met deze groei is de waarde van de woningbouw in Flevoland weer op het niveau van voor 1998.

In Utrecht en Noord-Holland steeg de waarde van woningen waarvoor een bouwvergunning werd verleend ook, echter een stuk minder dan in Flevoland, namelijk met respectievelijk 50 en 45%.

Ook het aantal verleende vergunningen voor de bouw van bedrijfspanden steeg in de periode april 1999 t/m maart 2000 met bijna 6%. Ook hierbij overtrof Flevoland de overige provincies met een forse toename van ruim 34%.

Verleende bouwvergunningen per provincie

Verleende bouwvergunningen per provincie

Boudewijn Luijendijk

Bron: CBS, sector Bouwnijverheid