Meeste gedetineerden vast voor gewelds- of vermogensmisdrijf

Eind september 1999 zaten bijna 12 000 personen in de Nederlandse gevangenissen hun straf uit of verbleven daar in voorarrest, in afwachting van hun proces. Ruim 5% van hen was van het vrouwelijk geslacht. Het merendeel van de gedetineerden zat vast in verband met gewelds- of vermogensmisdrijven.

Gedetineerden naar delict

Gedetineerden naar delict

Het aandeel van de gedetineerden die verdacht worden van een geweldsmisdrijf of daarvoor zijn veroordeeld is de laatste vijf jaren wat afgenomen. In 1995 zat 34% van de gedetineerden vast in verband met een geweldsdelict. In 1999 was dit aandeel gedaald tot 30%. Dit is echter nog steeds bijna twee maal zo hoog als in 1990. Het aandeel van verdachten of veroordeelden voor een vermogensmisdrijf daalde tussen 1995 en 1999 van 30% naar 28%.

Het percentage gedetineerden in verband met het overtreden van de opiumwet is sinds 1990 licht gedaald van 19% tot 17%. Het aandeel personen dat gedetineerd is in verband met vernieling of verstoring van de openbare orde is een stuk lager maar neemt wel gestaag toe. In 1995 zat 5% van de gedetineerden in verband hiermee vast, in 1999 was dit opgelopen tot 7%.

Vrouwelijke gevangenen zijn in het algemeen ouder dan mannelijke. De top van de leeftijdsverdeling ligt bij mannelijke gedetineerden tussen 25 en 29 jaar, bij vrouwelijke gedetineerden tussen 30 en 34 jaar.

Gedetineerden naar leeftijdscategorie, 1999

Gedetineerden naar leeftijdscategorie, 1999

Cheng Wang

Bron: CBS, Gevangenisstatistiek 1999