Vastgoedfondsen in de lift

Na enkel matige jaren hebben de vastgoedfondsen in het eerste halfjaar goed gepresteerd op de effectenbeurs. Met een rendement van 15% scoorden deze fondsen beter dan Nederlandse aandelen (+2%) en obligaties (+2%).

Ondanks het goede resultaat in het eerste halfjaar van 2000 blijven de resultaten van de vastgoedfondsen over de afgelopen 8 jaar met een gemiddeld rendement van 6,6% ver achter bij het rendement op aandelen. Dat bedroeg namelijk 24,6%. Ook de obligaties deden het met een gemiddeld rendement van 7,9% nog beter in de afgelopen acht jaar.

Herbeleggingsindex

Herbeleggingsindex

Een mogelijke verklaring voor het goede resultaat in het eerste halfjaar is het nieuwe belastingstelsel dat begin 2001 wordt ingevoerd. Waar in het huidige stelsel de kontante dividenden progressief belast worden, zal in het nieuwe stelsel met een fictief-rendement van 4% op beleggingen worden gerekend.

Dit betekent dat het verschil in fiscale behandeling van koerswinst en uitgekeerde dividenden vervalt.

Waar voorheen de relatief grote dividenduitkeringen van vastgoedfondsen een negatief effect voor de particuliere belegger betekenden, vormen zij in het nieuwe fiscale stelsel nu een pré voor de vastgoedfondsen.

Dividendrendement

Dividendrendement

Jos van Heiningen