Vaker alimentatie bij scheidingen

Bij één op de drie echtscheidingen wijst de rechter alimentatie toe aan de kinderen, bij één op de vijf krijgt de vrouw alimentatie. Dit is de situatie van 1999. In dat jaar waren bij ruim de helft van de echtscheidingsprocedures minderjarige kinderen betrokken.

Sinds 1993 is bij een steeds groter percentage van de echtscheidingen een alimentatieverplichting aan vrouw en/of kinderen opgelegd. Alimentatie van de vrouw aan de man is zeldzaam; deze verplichting wordt bij ongeveer één op de vijfhonderd echtscheidingen opgelegd.

Toewijzing alimentatie en woning bij echtscheiding

Toewijzing alimentatie en woning bij echtscheiding

In 1999 heeft de rechter bij ruim één op de vijf echtscheidingen de woning aan de vrouw toegewezen. Tussen 1993 en 1996 was dat nog bij bijna één op de drie scheidingen het geval. De man krijgt de woning bij ongeveer één op de zeven scheidingen toegewezen.

Een kwart van de huwelijken die op een verzoek tot echtscheiding uitlopen, heeft op het moment van de eindbeslissing in 1999 tussen de vijf en negen jaar geduurd. Deze piek is sinds 1993 meer geprononceerd geworden. Daarentegen is het percentage korte huwelijken – met een duur van 4 jaar of minder – dat op een echtscheiding uitloopt, sinds 1993 verminderd. In 1993 waren de korte huwelijken nog ruim in de meerderheid.

Eén op de vijf huwelijken heeft op het moment van scheiding meer dan twintig jaar geduurd. Sinds 1993 is dit percentage met twee procentpunten gestegen.

Afgedane echtscheidingsprocedures naar duur van het huwelijk

Afgedane echtscheidingsprocedures naar duur van het huwelijk

Sinds 1994 is het aantal afgedane echtscheidingsprocedures met bijna 10% verminderd. Vorig jaar zijn 34 400 zaken afgedaan; meer dan 98% van deze zaken eindigde in een echtscheiding. De overige procedures eindigden bijvoorbeeld in een scheiding van tafel en bed.

Cheng Wang

Bron: CBS, Echtscheidingsprocedures 1999