Werkloosheid in 1999 verder gedaald

De arbeidsmarkt heeft zich in 1999 gunstig ontwikkeld. De daling van de werkloosheid, die al enkele jaren aan de gang is, ging dan ook in alle provincies door.

Vorig jaar bedroeg de werkloosheid in Nederland 4,1% van de beroepsbevolking. In 1994 was dat nog 8,5%. In de noordelijke provincies was de daling van de werkloosheid echter geringer. Zo nam in Groningen de werkloosheid af van 11% in 1994 naar 7,5% in 1999.

De provincie Utrecht heeft traditiegetrouw de laagste werkloosheid. In deze provincie was slechts 3,0 procent van de beroepsbevolking werkloos. Ook in Noord-Brabant en Gelderland ligt de werkloosheid al jarenlang onder het landelijk gemiddelde.

Werkloze beroepsbevolking van 15-64 jaar, 1999
(percentage van beroepsbevolking)

0566g1.gif (5257 bytes)

Werkloosheid Amsterdam en Rotterdam hoog

In Amsterdam en Rotterdam is de situatie op de arbeidsmarkt al jarenlang ongunstig. Weliswaar is de werkloosheid in 1999 ook in deze twee steden gedaald, maar lag nog steeds ruim boven het landelijk gemiddelde. Voor Amsterdam kwam het werkloosheidspercentage vorig jaar uit op 6,8. Voor Rotterdam bedroeg het 6,6.

De werkloosheid in Den Haag en Utrecht heeft zich in de jaren negentig gunstig ontwikkeld. In 1990 was de werkloosheid in beide steden nog ongeveer even hoog als in Amsterdam en Rotterdam. Inmiddels is de werkloosheid in Den Haag en Utrecht nog maar weinig hoger dan het landelijk gemiddelde.

Werkloze beroepsbevolking van 15-64 jaar, grote gemeenten
(percentage van beroepsbevolking)

0566g2.gif (6504 bytes)

Anne-Marie Boelens