Podiumkunsten populairder dan ooit

In het seizoen 1998/’99 zijn in Nederland 16,1 miljoen bezoeken gebracht aan een uitvoering van professionele podiumkunst. Popconcerten zijn in deze cijfers niet meegeteld.

Gemiddeld is dus iedere Nederlander een keer naar één van de 56 000 uitvoeringen in bijvoorbeeld theater of concertzaal geweest. Uit ander onderzoek blijkt echter, dat de helft van de bevolking zelden of nooit een voorstelling bezoekt.

De populariteit van professionele podiumkunsten is in de afgelopen tien seizoenen – afgezien van een kleine inzinking in 1996/’97 – alleen maar verder gegroeid. Het bezoek is in die periode twee maal zo snel gegroeid als het aanbod aan voorstellingen.

Voorstellingen en bezoeken professionele podiumkunsten
(excl. popconcerten)

0563g1.gif (5540 bytes)

Vooral het bezoek aan theaters en multifunctionele zalen is toegenomen. Voorstellingen op scholen trekken duidelijk minder publiek dan voorheen. Bijna tweederde van het bezoek gaat tegenwoordig naar een voorstelling in een specifiek theater.

Bezoekers professionele podiumkunsten naar type accommodatie
(excl. popconcerten)

0563g2.gif (4589 bytes)

Peter Sevat