Naar de 16 miljoen inwoners

Nederland heeft nu 15,9 miljoen inwoners. Dit aantal werd op 16 mei bereikt. Aan het begin van de 20e eeuw woonden er nog maar 5 miljoen mensen in Nederland.

In honderd jaar zijn er bijna 11 miljoen mensen bijgekomen. Rond 1950 was de grens van 10 miljoen bereikt. De 15 miljoenste inwoner werd veertig jaar later geteld, in 1990. Vooral in de jaren vijftig en zestig is de bevolking snel gegroeid. Dit kwam voornamelijk door het hoge aantal geboorten. In het voorjaar van 2001 zal Nederland waarschijnlijk 16 miljoen inwoners tellen.

Bevolking van Nederland

0557g1.gif (5344 bytes)

Tempo groei mindert

De bevolking blijft de komende jaren groeien, maar het groeitempo zal wel teruglopen. Door de vergrijzing zullen namelijk jaarlijks meer mensen overlijden. Verder zal het aantal vrouwen van rond de dertig teruglopen. Dat is de leeftijd waarop tegenwoordig de meeste vrouwen moeder worden. Er zullen dan ook jaarlijks minder kinderen worden geboren. De immigratie zal naar verwachting niet toereikend zijn om de bevolkingsgroei in stand te houden.

Door de daling van het groeitempo zal Nederland pas over zo’n twintig jaar 17 miljoen inwoners tellen. Daarna groeit de bevolking nog wel verder, maar de 18 miljoen zal waarschijnlijk niet worden gehaald. Het maximum zal naar verwachting rond 2030 worden bereikt. Nederland zal dan bijna 17,5 miljoen inwoners tellen.

Joop de Beer