Jaarlijks 57 miljoen huisartscontacten

Gemiddeld gaat een Nederlander vier keer per jaar naar zijn huisarts. Dat brengt het aantal contacten met de huisarts per jaar op ruim 57 miljoen. Bij het gebruik van medische specialistische zorg gaat het naar schatting om 28 miljoen poliklinische contacten per jaar.

Jaarlijks wordt bijna 6% van de bevolking voor één nacht of langer opgenomen in het ziekenhuis .Vooral vrouwen, ouderen, personen met een lage opleiding of met een slechtere gezondheid maken meer dan gemiddeld gebruik van zorgvoorzieningen.

In de jaren tussen 1997 en 1998 bezocht 82% van de vrouwen en 70% van de mannen de huisarts. Bij het gebruik van poliklinische specialistische zorg is dat respectievelijk 41% en 35%. Er worden per jaar meer vrouwen dan mannen opgenomen in het ziekenhuis.

Bij ruim acht van de tien huisartscontacten behandelt de huisarts de patiënt zelf. Bij bijna 5% van de contacten vindt de huisarts aanvullend onderzoek noodzakelijk. In 9% van de gevallen verwijst hij de patiënt door naar een medisch specialist en in 3% van de contacten naar een fysiotherapeut.

Verwijzing bij contact met huisarts

0556g1.gif (4791 bytes)

José Geurts en Frans Frenken

Bron: CBS, Permanent onderzoek Leefsituatie (POLS)