Noord-Holland stript meeste auto's

Vorig jaar hebben de Nederlandse autodemontagebedrijven 286 000 auto’s gesloopt. Deze hadden een gezamenlijk gewicht van 270 000 ton. In aantallen is dat 10% meer dan in 1998, in gewicht 12,5%. Het aantal gedemonteerde auto’s is exclusief de auto’s die werden geïmporteerd om in Nederland te worden gestript.

Verreweg de meeste sloopauto’s zijn personenwagens. Bedrijfsauto’s vormen slechts 5% van het totaal. Onder de 15 000 gedemonteerde bedrijfswagens zijn 13 000 bestelauto’s en 1 100 vrachtauto’s. De resterende groep bestaat uit trekkers voor opleggers, autobussen, brandweerwagens, ambulances en dergelijke.

Meer dan 60% van de auto’s werd gestript door bedrijven in Noord- en Zuid-Holland, Noord-Brabant en Gelderland. Alleen al in Noord-Holland werden bijna tweemaal zo veel auto’s gedemonteerd als in de drie noordelijke provincies samen.

Voor demontage vrijgekomen voertuigen, 1999

0551g1.gif (6443 bytes)

René Jolly