Minder pachtboeren in Flevoland

In 1999 wisselden 248 boerderijen van eigenaar. In 65 gevallen ging het om de verkoop van een pachtboerderij. Daarvan stonden er 41 in Flevoland.

Van 1996 tot en met 1999 werd in deze provincie maar liefst 244 keer een verpachte boerderij verkocht. Zeven van de tien pachtboerderijen die in deze periode zijn verkocht, gingen in Flevoland van de hand.

Totale oppervlakte verkochte pachtboerderijen

0546g1.gif (5337 bytes)

In 1995 was van 15% van de landbouwgrond in Flevoland de gebruiker tevens eigenaar. Door de verkoop van pachtboerderijen was dat in 1999 toegenomen tot 26%. Vóór 1995 werden in Flevoland nauwelijks pachtboerderijen verkocht.

De toename van de verkopen is het gevolg van het Rijksbeleid om dergelijke eigendommen af te stoten. De verkoop van deze pachtboerderijen heeft in de jaren 1996 tot en met 1999 grofweg 230 miljoen gulden opgeleverd.

De verkochte pachtbedrijven in Flevoland gingen in 1996 nog van de hand voor 35.000 gulden per hectare. In 1999 betaalden de pachters al ruim 56.000 gulden per hectare om eigenaar te kunnen worden van de boerderij. Deze prijzen zijn inclusief de opstallen (schuren en bedrijfswoning).

Ondanks de toegenomen verkoop van pachtboerderijen kent Flevoland nog steeds de minste ‘eigen grond’. Zeeland en Limburg volgen op een gedeelde tweede plaats. In deze twee provincies is 58% van alle landbouwgrond eigendom van de boeren.

In Groningen komt het pachten van landbouwgrond het minst voor. In deze provincie is driekwart van de landbouwgrond ‘eigen grond’.

Exploitatie van landbouwgrond in Nederland, 1999

0546g2.gif (4208 bytes)

Cor Pierik