Meer dan 6 miljoen bekeuringen

In 1999 zijn voor verkeersovertredingen bijna 6,4 miljoen bekeuringen uitgedeeld. Rond 1990 werden weggebruikers nog maar 2,3 miljoen maal op de bon geslingerd.

Deze groei komt niet alleen door de toename van het aantal weggebruikers en gereden kilometers of door een vermindering van de verkeersmoraal. Het aantal geregistreerde overtredingen groeit vooral door verbeterde en vaker gebruikte controleapparatuur langs de weg en intensievere controle door de politie. De omvang van de controles kon toenemen doordat de afhandeling van veel voorkomende verkeersovertredingen is vereenvoudigd.

Geregistreerde beschikkingen Wet Mulder

0478g1.gif (5958 bytes)

Wet Mulder

De Wet Mulder heeft deze vereenvoudiging mogelijk gemaakt. Deze wet, voluit de Wet Administratiefrechtelijke Handhaving Verkeersvoorschriften, is vanaf 1992 ingevoerd om de werklast van politie, openbaar ministerie en rechterlijke macht te verminderen door te zorgen voor een efficiënte inning van de boetes.

De afhandeling gebeurt administratief door het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) in Leeuwarden. Daardoor wordt het strafrechtelijk systeem ontlast van de afhandeling van de meeste verkeersovertredingen. Politie en Koninklijke Marechaussee komen er bij de afhandeling nauwelijks meer aan te pas.

Van de geconstateerde overtredingen in 1999 vallen er nog maar 1 tot 2% niet onder de Wet Mulder. Dit zijn vooral de zwaardere overtredingen. Hiervan maakt de politie vrijwel altijd proces verbaal op.

Niet alleen de Wet Mulder zorgt voor verlichting van de werklast bij politie en justitie. In veel gemeenten zijn bijvoorbeeld de parkeergelden vervangen door parkeerbelasting. Overtreders krijgen daardoor geen strafrechtelijke boete maar een fiscale naheffing opgelegd.

Opgelegde boetes Wet Mulder

0478g2.gif (5069 bytes)

Effectieve invordering

De invorderingsmaatregelen van de Wet Mulder zijn effectief. De laatste jaren wordt uiteindelijk rond 95% van de sancties geïnd. Niet-betalen zonder beroep aan te tekenen leidt tot verhoging van de in eerste instantie opgelegde boete. De dan nog nalatige overtreder kan in het uiterste geval te maken krijgen met verhaal op goederen, inkomsten of vermogen. Ook intrekking van het rijbewijs en zelfs gijzeling behoren tot de mogelijkheden de betaling van een opgelegde sanctie af te dwingen.

In 1993, het eerste jaar dat de Wet Mulder volledig in werking was, is via het CJIB in totaal een bedrag van 214 miljoen gulden aan boetes opgelegd en is 204 miljoen gulden geïnd. In de jaren daarna is het totaalbedrag van de opgelegde boetes snel opgelopen: het bedroeg in 1999 bijna 553 miljoen gulden. In hetzelfde jaar is 544 miljoen gulden geïnd. Het gemiddelde boetebedrag – rond de 90 gulden – is in de loop van de jaren vrij stabiel gebleven.

Cheng Wang