Helft bedrijven met internet

Aan het eind van dit jaar zal meer dan de helft van de bedrijven met vijf of meer werknemers op internet zijn aangesloten. Dat is althans de verwachting van de bedrijven zelf. Het gaat dan om meer dan 56 000 bedrijven. Eind 1998 waren er al ruim 42 000 bedrijven met een internetaansluiting, eind 1996 nog maar ruim 13 000.

Deze groei is aanmerkelijk groter dan de bedrijven zelf hadden voorzien. In 1996 verwachtten zij dat er eind 1998 ongeveer 23 000 aansluitingen zouden zijn. Dat werden er bijna twee maal zo veel.

Bedrijven met en zonder Internet

0548g1.gif (6286 bytes)

Kleinere bedrijven hebben minder vaak een internetaansluiting. De helft van de kleinere bedrijven denkt eind 2000 een aansluiting te hebben. Van de grotere bedrijven denkt 86% dit. Daarmee is het verschil tussen kleine en grote bedrijven sinds 1995 iets kleiner geworden.

Ook per branche zijn er verschillen. De bouwnijverheid en de landbouw blijven met het aantal aansluitingen achter bij de andere branches. Minder dan de helft van de bedrijven in de bouwnijverheid denkt eind 2000 een internetaansluiting te hebben. In de zakelijke dienstverlening verwacht 70% van de bedrijven eind dit jaar op het internet te zijn aangesloten

Bedrijven met Internet, naar grootte

0548g2.gif (6022 bytes)

Tot nu toe ontvangen weinig bedrijven orders en opdrachten via internet of andere netwerken. Maar sinds 1996 verdubbelt dit aantal elk jaar. De bedrijven verwachten dat eind dit jaar bijna 12% van hen elektronisch orders ontvangt en daarmee omzet behaalt.

Ook hier doen zich verschillen voor tussen branches. Bijna 5% van de bedrijven in de bouwnijverheid verwacht eind dit jaar elektronisch orders te ontvangen, in de zakelijke dienstverlening bijna 14%.

Andries Kuipers