Beleggingen pensioenfondsen overstijgen biljoen gulden

In het eerste kwartaal van dit jaar hebben de totale beleggingen van de pensioenfondsen de grens van 1 biljoen gulden overschreden. De beleggingen van de verzekeraars hebben een niveau van bijna 600 miljard gulden bereikt. Het belegd vermogen van deze institutionele beleggers is daarmee in vier jaar tijd verdubbeld. Ten opzichte van een jaar terug is de toename 20%.

Herwaarderingen veroorzaken een aanzienlijk deel van de groei in de eerste drie maanden van 2000. Door hogere beurskoersen zijn de aandelen 40 miljard gulden meer waard geworden. De waardestijgingen bij het onroerend goed bedragen 2 miljard gulden. Obligaties zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 24 miljard gulden in waarde gestegen. De totale waardedaling van de obligaties in 1999 is hiermee ruimschoots goedgemaakt.

Beleggingen van pensioenfondsen en verzekeraars

0545g1.gif (6224 bytes)

De sterkste groei – 11% – heeft zich voorgedaan bij de obligaties. De stijging komt geheel voor rekening van de pensioenfondsen. Zij hebben met name in staatsobligaties geïnvesteerd (+17%). De voorgaande zes kwartalen namen de beleggingen in staatsobligaties voortdurend af.

Pensioenfondsen hadden per eind maart 2000 ruim 60% van hun middelen in het buitenland belegd. Verzekeraars beperkten hun buitenlandse beleggingen tot 22%. Eind maart vorig jaar was het aandeel van de buitenlandse beleggingen bij de pensioenfondsen nog 46%, bij de verzekeraars 20%. De buitenlandse beleggingen van de institutionele beleggers hebben in totaal een omvang van 755 miljard gulden.

Institutionele beleggingen naar sector

0545g2.gif (4545 bytes)

Carlo Schmitz