Vinex-bouwgemeenten drijven investeringen op

Nog nooit hebben gemeenten zoveel investeringen gepleegd als vorig jaar. Er werd bijna veertien miljard gulden uitgegegeven. Ten opzichte van 1998 is dit een stijging van bijna 2 miljard.

Vooral op het terrein van de ruimtelijke ordening stegen de uitgaven maar liefst tot bijna 5,8 miljard. Deze toename wordt voor een groot deel veroorzaakt door gemeenten die in VINEX-locaties investeren. In 1999 is een start gemaakt met het verwerven van grond voor uitbreidingslocaties bij Amsterdam en Almere.

Gemeentelijke investeringen in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Gemeentelijke investeringen in ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

De inkomsten van de gemeenten namen vorig jaar overigens ook flink toe. Door de verkoop van grond en door de hogere ontvangsten door afkoop van erfpacht stegen de baten tot 6,3 miljard gulden. Vooral de afkoop van erfpacht bracht veel geld op doordat grond duurder werd. Het geld dat de gemeenten hiermee verdienen geven zij uit aan extra aflossingen, bouwprojecten en infrastructuur.

Algie Lefeber

Bron: CBS, Financiële maandstatistiek mei 2000