Orderportefeuille architecten uitgebreid

De hoeveelheid bouwwerken die wordt ontworpen geeft een indruk van te verwachten bouwactiviteiten. Zo staat er eind 1999 voor 49,5 miljard gulden aan projecten van minstens 500 000 gulden op de plank bij architecten. Dat is bijna 10% meer dan eind 1998.

Onderhanden ontwerpen bij architecten
(projecten vanƒ 500 000 en meer)

0528g1.gif (6055 bytes)

Toch is de stroom van opdrachten voor dergelijke projecten afgenomen. De waarde van de ontvangen opdrachten is in 1999 ten opzichte van 1998 met 4% netto gedaald. Weliswaar namen de nieuw ontvangen opdrachten bij de ontwerpbureaus licht toe, maar er werden ook meer opdrachten geannuleerd. Waarschijnlijk hebben de architecten de bezem flink door de kast gehaald in 1999 en zijn veel op de plank liggende bouwplannen afgevoerd. Per saldo hebben architecten in 1999 voor 21,9 miljard aan nieuwe opdrachten ontvangen.

Ontvangen en uitgevoerde opdrachten bij architecten
(projecten van ƒ 500 000 en meer)

0528g2.gif (6482 bytes)

De meeste van deze opdrachten worden afgerond doordat het ontwerp wordt uitgevoerd. In 1999 werd met de bouw begonnen van projecten ter waarde van 17,5 miljard gulden. Dat is bijna 9% meer dan in 1998.

Boudewijn Luijendijk