Faillissementen stabiel

In het eerste kwartaal van dit jaar zijn iets meer dan duizend faillissementen uitgesproken. Dit is een stijging van 2% ten opzichte van het eerste kwartaal van 1999. Bij bijna een vijfde van deze faillissementen – in totaal 190 – ging het om particulieren zonder eenmanszaak. Dat is eenderde meer dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Uitgesproken faillissementen

0529g1.gif (5706 bytes)

Bij bedrijven en instellingen is het aantal faillissementen met 4% afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van vorig jaar. De helft van de daling vond plaats bij eenmanszaken. Bij besloten vennootschappen worden, over de laatste drie jaar gerekend, jaarlijks in het eerste kwartaal iets meer dan 500 faillissementen uitgesproken.

Uitgesproken faillissementen naar rechtsvorm
(eerste kwartaal van het jaar)

0529g2.gif (5054 bytes)

Bovendien is in het eerste kwartaal van dit jaar bij ruim 2 200 personen de schuldsaneringsregeling toegepast. Bij één op de zes betrof het een particulier met een eenmanszaak.

Per 1 december 1998 is de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen ingevoerd. Particuliere personen die hun schulden niet meer kunnen betalen, kunnen onder bepaalde voorwaarden een beroep doen op deze wet. Sinds de invoering ervan is het aantal schuldsaneringen ieder kwartaal gestegen. Dat komt onder andere doordat de wet geleidelijk is toegepast. Nu lijkt het aantal schuldsaneringen te stabiliseren.

Bill Swaager