Minder mensen in de cel

In 1999 zaten per dag gemiddeld 11 673 personen opgesloten in een cel van een penitentiaire inrichting. Dat zijn er ruim honderd minder dan in 1998. Ook de gemiddelde verblijfsduur werd korter, 102 dagen in 1999 tegen 107 dagen in 1998.

Bevolking en verblijfsduur in penitentiaire inrichtingen

0525g1.gif (6785 bytes)

De stijging in de jaren 1995–1997 heeft ongetwijfeld te maken met de uitbreiding van de celcapaciteit. In het begin van de jaren negentig bleek dat er een groot tekort aan cellen was ontstaan. Jaarlijks werden noodgedwongen tot enkele duizenden (potentiële) gedetineerden heengezonden wegens gebrek aan een plaats in de gevangenis. Sindsdien is de celcapaciteit van de penitentiaire inrichtingen sterk uitgebreid. Een inhaalprogramma voor de bouw van cellen bracht de vraag en het aanbod van de celcapaciteit beter in evenwicht.

In de periode 1990–1999 houden celcapaciteit en gemiddeld aantal gedetineerden per dag gelijke tred. Ze stijgen met respectievelijk 73% en 76%. Het aantal personeelsleden blijft daar, met een stijging van 47%, duidelijk bij achter.

Cellengebruik en personeel van penitentiaire inrichtingen

0525g2.gif (5931 bytes)

Cheng Wang