Vakcentrales verliezen leden

In 1999 is het aantal leden van de drie Nederlandse vakcentrales afgenomen. Dat is voor het eerst sinds 1985. Op 1 januari 1999 waren 1 814 000 mensen via hun vakvereniging aangesloten bij één van de drie vakcentrales. Op 1 januari 2000 zijn dat er nog 1 797 000.

De terugval is het grootst bij de Vakcentrale MHP. Het ledental van deze vakcentrale daalde met meer dan 11 000. Dat komt vooral doordat de Federatieve Spoorweg Vakvereniging FSV uit de vakcentrale is getreden. De grootste vakcentrale, de FNV had aan het eind van het jaar bijna 4 000 leden minder. Het aantal leden van het CNV daalde slechts met ongeveer 1 600. Deze daling hangt samen met het vertrek van de Marechausseevereniging (5 000 leden) uit het CNV.

Veranderingen ledental vakcentrales

0506g1.gif (5593 bytes)

Onderwijsbonden

De onderwijsbonden van zowel FNV als CNV hebben de ledengroei rond de grote onderwijsstaking in begin 1999 niet volledig kunnen vasthouden. De Algemene Onderwijsbond AOb, lid van FNV, groeide in het eerste kwartaal van 1999 van 72 200 tot 74 700 leden. Begin 2000 waren hier nog 73 300 leden van over. Ook bij de Onderwijsbonden CNV steeg het ledental in het eerste kwartaal van 1999 van 57 700 tot 59 300. Per 1 januari 2000 was deze winst vrijwel geheel verdampt en waren er nog 57 800 leden over.

Verandering ledental onderwijsbonden

0506g2.gif (4758 bytes)

Rob Kuijpers