Vleesstier rendeert niet meer

Het houden van vleesstieren loont steeds minder. De hoeveelheid bedrijven met vleesstieren en het gemiddeld aantal dieren per bedrijf verminderen in hoog tempo. In 1991 waren er ruim 486 000 vleesstieren in Nederland. In 1999 was dit aantal meer dan gehalveerd tot 218 000.

Vooral het aantal stierkalveren voor de vleesproductie daalt snel. In 1991 waren er nog 275 000 jonge stierkalfjes. Vorig jaar waren er nog maar 97 000. Ook de veestapel met iets oudere vleesstieren krimpt snel.

Bij de dieren ouder dan 2 jaar verloopt de afname wat trager. Het gaat hier echter maar om kleine aantallen.

Vleesstieren in Nederland

0504g1.gif (6215 bytes)

Afstotingsproces door mestbeleid

De laatste vier jaar stopten 5 000 veehouders met het houden van vleesstieren. Er resteren nog 10 000 bedrijven met vleesstieren. Vooral door het strengere mestbeleid is het voor intensievere veehouders weinig lucratief om deze dieren nog te houden.

Verreweg de meeste bedrijven beschouwen het houden van vleestieren als een neventak. Minder dan 400 bedrijven houden 100 vleesstieren of meer. Vier jaar terug waren dit er nog ongeveer 750 bedrijven. Ook dit illustreert de krimp in deze sector. Kortom, steeds minder bedrijven houden vleesstieren en ook de bedrijven die wel vleesstieren blijven houden, verkleinen dit deel van hun veestapel.

Bedrijven met vleesstieren

0504g2.gif (5556 bytes)

Cor Pierik

Bron: CBS, Landbouwtellingen