Jaarlijks 2,4 miljoen medisch behandelde ongevalslachtoffers