Groter en duurder wonen

De afgelopen vijftien jaar zijn steeds grotere woningen gebouwd. Dit geldt zowel voor de huurwoningen als de voor de eigen woningen.

Een nieuwe huurwoning had in 1985 een inhoud van gemiddeld 284 kubieke meter. De huurder die in 1999 een nieuwe woning kreeg had een kwart meer ruimte tot zijn beschikking, namelijk 352 kubieke meter. De afgelopen twee jaar ging het snel; nieuwe huurwoningen werden in gemiddeld 15% groter.

De inhoud van de eigen woningen is sterker toegenomen dan die van de huurwoningen. In 1985 werden bouwvergunningen verleend voor eigen woningen van gemiddeld 380 kubieke meter. In 1999 kocht een eigenaar/bewoner een nieuwe woning van gemiddeld 510 kubieke meter; zijn woning is daarmee een derde groter dan de aankoop die een eigenaar in 1985 deed.

Inhoud van nieuwe woningen

0496g1.gif (4584 bytes)

Voor deze leefruimte moet uiteraard worden betaald. Zowel voor huurwoningen als voor eigen woningen lag de prijs per kubieke meter in 1985 rond de 250 gulden. De bouwkosten voor een nieuwe huurwoning bedroegen in 1999 per kubieke meter zo’n 360 gulden, dat is ruim 40% meer dan in 1985.

Voor de eigen woning moet in 1999 per kubieke meter 60% meer worden betaald dan 15 jaar daarvoor. Per kubieke meter woongenot betaalt de eigenaar iets meer dan 400 gulden.

Prijs per kubieke meter van nieuwe woningen

0496g2.gif (4758 bytes)

Boudewijn Luijendijk