Dodelijke valpartijen

In 1998 kwamen er 1900 mensen door een privé-ongeval om het leven. Twee op elke vijf slachtoffers van niet-natuurlijke dood overlijdt door een ongeval in de privé-sfeer. Vooral ouderen zijn het slachtoffer. Driekwart van de overledenen is 70 jaar of ouder, drie op elke vijf zelfs 80 jaar en ouder. Onder jongeren vallen aanmerkelijk minder slachtoffers.

Dodelijke privé-ongevallen als deel totale sterfte, 1998

Dodelijke privé-ongevallen als deel totale sterfte, 1998

Dodelijke privé-ongevallen vinden meestal plaats in en om de woning of in openbare gebouwen. Ruim driekwart van de fatale ongelukken wordt veroorzaakt door een dodelijke valpartij.

In alle leeftijdsklassen tot 70 jaar komen meer mannen dan vrouwen door een privé-ongeval om het leven. Toch sterven er meer vrouwen dan mannen door een dergelijk ongeluk, met name door het grote aantal privé-ongevallen bij vrouwen boven de 80 jaar. Vrouwen zijn in deze hoge leeftijdsklasse ver in de meerderheid en per 100 000 is bij hen de sterfte 14 keer hoger dan gemiddeld.

Van de totale sterfte in Nederland wordt 1,4% veroorzaakt door een privé-ongeval. Van de Nederlanders die op niet-natuurlijke wijze om het leven komen vormen de slachtoffers van deze ongevallen de grootste groep (bijna 40%).

Wim van den Berg

Bron: CBS, Niet-natuurlijke dood