Nederland laagste inflatie in Eurozone

In januari van dit jaar bedroeg de inflatie in Nederland 1,6%. Dit cijfer is berekend volgens Europese rekenregels. Het wil zeggen dat de gemiddelde prijs van alle consumptieve bestedingen van de Nederlandse consumenten in januari 1,6% hoger was dan in januari van vorig jaar. Daarmee had Nederland de laagste inflatie van de 11 landen van de Economische en Monetaire Unie. Opmerkelijk is dat drie van de vier EU-landen die niet tot de EMU zijn toegetreden tot de koplopers met lage inflatie behoren.

Inflatie in EU-landen, januari 2000

Inflatie in EU-landen, januari 2000

In 1996 had Nederland een lage inflatie vergeleken met de andere EU-landen. Van januari 1996 tot midden vorig jaar daalde de gemiddelde inflatie in Europa vrijwel voortdurend. Tussen april en september 1997 liep het Nederlandse cijfer echter snel op en kwam het boven het Europese gemiddelde.

Eind 1997 en begin 1998 had Nederland een aantal maanden lang de hoogste inflatie van de Eurozone. Ook in de zomer van 1999 was dat enige maanden het geval. Tot december 1999 bleef de inflatie in Nederland boven het Europese gemiddelde.

Vanaf augustus 1999 daalt echter de Nederlandse inflatie, terwijl de gemiddelde inflatie in Europa tamelijk snel stijgt. Hierdoor schoof Nederland in 5 maanden tijd van de positie met de hoogste inflatie in de Eurozone naar de positie met de laagste inflatie.

Bandbreedte inflatie in 11 landen Eurozone

Bandbreedte inflatie in 11 landen Eurozone

Jan Walschots