Van Decima tot elektronica

Op 19 april van dit jaar is het precies 400 jaar geleden dat het schip "De Liefde" op zijn zoektocht naar verre en nieuwe markten toevallig in Japan het anker uitwierp. In die tijd stelden de Japanse heersers alles in het werk om hun samenleving te beschermen tegen de verderfelijke invloeden van buitenaf. De vreemde, blanke indringers hield men op een afstand door hen vlak voor de kust bij Nagasaki te isoleren op het kunstmatige eilandje Decima.

Dat gaf Nederland een bijzondere positie, want geen ander land ter wereld kan bogen op zo’n lange periode van onafgebroken contacten met Japan. Pas in het midden van de negentiende eeuw ging Japan echt open voor de handel met het buitenland en kwam aan de bijzondere relatie met Nederland een einde.

Belangrijke partner

Tot het midden van de negentiende eeuw stelden onze handelsbetrekkingen met Japan niet zo heel veel voor. Tussen 1857 en 1866 importeerde Nederland voor gemiddeld 78 500 gulden per jaar uit Japan. De waarde van onze uitvoer naar Japan bedroeg in dat tijdvak gemiddeld bijna 614 000 gulden per jaar, een schril contrast met onze export naar Java. Die bedroeg namelijk 32 miljoen gulden per jaar.

In 1999 bereikt de invoer een voorlopig hoogtepunt van ruim 16 miljard gulden. De export naar Japan schommelde in de tweede helft van de negentiger jaren rond de 4 miljard per jaar. Daarmee is Japan onze belangrijkste handelspartner in Azië.

Goederenhandel Nederland-Japan

0472g1.gif (5338 bytes)

Ook in Europees verband blazen wij in de handelsbetrekkingen met Japan een behoorlijk partijtje mee. Aan de invoerkant zijn wij, na de veel grotere landen Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, eervol derde. Wat betreft de export vertoeven we met een vijfde plek eveneens in de bovenste regionen van de rangschikking.

Goederenhandel met Japan, 1998

0472g2.gif (6205 bytes)

Jan Daamen