Nederland presteert internationaal goed

In 1999 was het volume van het bruto binnenlands product (BBP) in Nederland 3,5% groter dan in 1998. Hiermee presteerde ons land internationaal gezien bovengemiddeld. In de Europese Unie (EU) bedroeg de economische groei het afgelopen jaar gemiddeld 1,9%. Met onder andere Zweden en Spanje behoort ons land binnen de EU tot de landen met de hoogste economische groei.

Van de belangrijkste industrielanden waren de Verenigde Staten de absolute koploper. De toename van het volume van het BBP in 1999 bedroeg daar 4,1%. In Japan groeide de economie in deze periode met een bescheiden 0,4%, na een krimp in 1998 met 2,6%. Op een enkele uitzondering na bleef de groei van de economie in de meeste landen in 1999 achter bij die van 1998. De toename in de EU lag toen gemiddeld op 2,7%. De grootste afname deed zich voor in Denemarken, waar de economische groei meer dan halveerde. In Duitsland, onze belangrijkste handelspartner, daalde de groei van de economie met 1,0%.

Volumegroei bruto binnenlands product

0471g1.gif (5201 bytes)

Gezinsconsumptie, de economische motor

Net als in 1998 was ook in 1999 de gezinsconsumptie de belangrijkste motor achter de voorspoedige economische ontwikkelingen. Vergeleken met 1998 groeide onze consumptie in 1999 met 3,8%. Deze stijging lag ruim 1%-punt boven het gemiddelde van de EU.

Wat betreft de consumptiegroei in 1999 overtroffen de VS, Spanje en Zweden ons land. Ook in de VS leverde de aanhoudende groei van de gezinsconsumptie de belangrijkste bijdrage aan de gunstige economische ontwikkelingen. Behalve de sterke banengroei en de ontwikkeling van de inflatie was ook hier sprake van een overeenkomstige ontwikkeling tussen de VS en Nederland.

Voor de EU was de stijging van de consumptie in 1999 iets lager dan die in 1998. In Zweden was sprake van een forse toename, in Denemarken daarentegen daalde de consumptiegroei tot een schamele 0,8%.

Gezinsconsumptie
(mutaties t.o.v. voorgaand jaar)

0471g2.gif (4827 bytes)

Ton Satijn

Bron: CBS, Conjunctuurbericht februari 2000