Veel zelfdoding in grote steden

Van elke 100 000 mannen slaan er elk jaar 13 de hand aan zichzelf. Van elke 100 000 vrouwen zijn dat er 7. Dit zijn gemiddelden voor heel Nederland over de jaren 1990 – 1998.

In veel grote steden liggen deze aantallen flink hoger. In verhouding tot de bevolking plegen in Amsterdam anderhalf keer zoveel mensen zelfdoding. Amsterdam staat daarmee wèl aan de kop van de grote steden. In Rotterdam bijvoorbeeld ligt het zelfdodingscijfer maar zo’n 10% boven het landelijk gemiddelde.

Wanneer in een stad relatief veel mannen zich van het leven beroven, hoeft dat niet ook voor vrouwen op te gaan. Zo ligt in Dordrecht en Leiden het zelfdodingscijfer voor mannen ruim boven het gemiddelde voor Nederland. Bij de vrouwen is het juist een stuk lager.

Zelfdoding in gemeenten met 100 00 of meer inwoners (1990-1998)

0463g1.gif (5635 bytes)

Jan Hoogenboezem