Wet Schuldsanering drukt aantal faillissementen in 1999