Meeste huishoudens met schuld in Noord-Holland

Eén op de drie huishoudens betaalt rente voor consumptieve schulden. In West- en Midden-Nederland komen deze schulden het meest voor.

In Noord-Holland heeft 34% van de huishoudens een schuld. De hoogte van deze schuld is gemiddeld 43 000 gulden. Zeeland heeft naar verhouding de minste schuldenaars. Daar heeft 29% van de huishoudens een schuld. In deze provincie is het gemiddelde schuldbedrag er huishouden 38 000 gulden.

In Friesland hebben de huishoudens gemiddeld gezien de hoogste schuld. Van de Friese huishoudens heeft 31% een schuld, met een gemiddeld bedrag van 49 000 gulden. Alhoewel 33% van de Groningse huishoudens een schuld heeft, is het gemiddelde bedrag – 27 000 gulden – het laagste van heel Nederland.

Gemiddelde schuld per huishouden, 1996

0457g1.gif (5529 bytes)

Deze cijfers betreffen alle schulden van huishoudens, zoals opgegeven aan de belastingen. Hieronder vallen niet de hypotheekschulden, maar wel bijvoorbeeld rood staan, persoonlijke leningen en leningen in de familiesfeer. De cijfers hebben betrekking op het belastingjaar 1996.

Over de jaarcijfers 1999 van het consumptief krediet geven het CBS en de Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland een persconferentie op woensdag 16 februari.

Ron Storm