Meer buitenlandse toeristen

Bij elkaar hebben in de eerste negen maanden van vorig jaar ruim 20 miljoen gasten één of meer nachten doorgebracht in een hotel, pension, bungalow of op een kampeerterrein. Samen waren zij goed voor bijna 70 miljoen overnachtingen.

Nederlandse toeristen nemen van die overnachtingen bijna 70% voor hun rekening. Het aantal overnachtingen door buitenlandse toeristen lag 10% hoger dan in de eerste negen maanden van 1998. Het aantal overnachtingen van Nederlanders steeg met 7%. In totaal nam het aantal overnachtingen met 8% toe.

Britten blijven langer

Als vanouds vormen Duitsers met 2,5 miljoen personen de grootste groep buitenlandse toeristen. Zij brachten 10,7 miljoen nachten in een Nederlandse logiesaccommodatie door.

Vooral uit Groot-Brittannië kwamen meer gasten. Zij bleven ook langer dan het jaar ervoor. Het aantal Britse gasten nam toe met bijna 10%; het aantal nachten dat zij hier doorbrachten zelfs met meer dan 15%. Voorts kwamen er meer gasten uit Noord- en Zuid-Amerika en uit Frankrijk. Ook deze toeristen bleven gemiddeld langer. Alleen het bezoek uit Azië geeft een daling te zien van 6%.

Buitenlandse gasten in logiesaccommodaties, januari - september 1999
(totaal: 7.9 miljoen)

0451g1.gif (4594 bytes)

Meeste gasten in hotels en pensions

Hotels, pensions en jeugdaccommodaties bieden onderdak aan bijna 60% van de toeristen. Van januari tot en met september 1999 brachten 11,6 miljoen gasten er de nacht door.

Een derde van de overnachtingen vond plaats in een hotel, pension of jeugdaccommodatie. Dat is net iets meer dan de twee andere belangrijke vormen van logiesverschaffing. Op kampeerterreinen vond 32% van de overnachtingen plaats, in bungalows en bungalowcomplexen 31%. Groepsaccommodaties zijn goed voor 5% van de geregistreerde overnachtingen. Bij de kampeerterreinen is het gebruik van vaste standplaatsen niet meegerekend.

Overnachtingen in logiesaccommodaties, januari - september 1999

0451g2.gif (5386 bytes)

Goed kampeerweer

Het goede weer in mei en in de zomer van 1999 heeft ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld bij de toename van het aantal kampeerders en van het aantal nachten dat zij doorbrachten. Het aantal Nederlandse gasten nam met 14% toe tot 2,7 miljoen. De stijging van het aantal overnachtingen is slechts 6%. Dit betekent, dat Nederlandse gasten gemiddeld korter op een kampeerterrein verbleven. Dat kan bijvoorbeeld komen, doordat men er vanwege het mooie weer een keer extra, maar dan kort, op uit trok.

Het goede weer heeft kennelijk vooral ook veel buitenlanders aangetrokken. Er kwamen ruim 35% meer buitenlandse kampeerders. In totaal waren het er bijna 1 miljoen. Het aantal doorgebrachte nachten bleef hierbij iets achter: dit steeg maar met 30%. Wellicht is ook hier sprake van meer, maar kortere vakanties.

Een uitzondering vormen de Britten. Het aantal Britse kampeergasten nam met 37% toe, het aantal overnachtingen zelfs met meer dan 50%. Kennelijk hebben veel Britten gekozen voor een kampeervakantie in Nederland en hebben ze – wellicht na aankomst – besloten tot een langer verblijf.

Meer buitenlanders in bungalows

In bungalows en bungalowcomplexen kwamen bijna 20% meer buitenlandse bezoekers dan in de eerste negen maanden van 1998. Deze stijging is ruim tweemaal zo groot als die van Nederlandse gasten.

De toename van het aantal overnachtingen loopt minder ver uiteen. Het aantal overnachtingen van buitenlanders steeg met 14%, van Nederlanders met 12%.

Nog steeds is de Nederlandse bezoeker flink vertegenwoordigd in de bungalowparken. Drie van de vier geregistreerde gasten komen uit eigen land. Zij nemen een evenredig deel van de overnachtingen voor hun rekening.

Ben Stigter