Consumenten optimistischer

Het vertrouwen van de consumenten in de economie nam de eerste maand van dit jaar flink toe. Overigens is de consument in januari meestal iets optimistischer dan in december. Dit neemt niet weg dat het consumentenvertrouwen de afgelopen vijfentwintig jaar nog nooit zo hoog was.

Het grotere vertrouwen is vooral gebaseerd op een positiever oordeel over het economisch klimaat. Het uit zich in een toegenomen koopbereidheid. Na een korte terugval is de consument namelijk net zo bereid tot het doen van aankopen als de maanden ervoor. Alleen over de eigen financiële situatie heeft de consument in januari een minder positief oordeel dan in december. Historisch gezien blijft het oordeel over de eigen financiële situatie echter erg positief.

Consumentenvertrouwen, koopbereidheid en economisch klimaat
(Saldo positieve en negatieve antwoorden)

Consumentenvertrouwen, koopbereidheid en economisch klimaat (Saldo positieve en negatieve antwoorden)

Martin Mellens

Bron: CBS, Conjunctuurbericht 2000