Uitstekend jaar voor de bouwsector

In 1999 steeg de omzet in alle bouwsectoren met gemiddeld 9%. De omzetstijging van de aannemers, die onder meer woningen bouwen, was met 8% het laagst. Bij de grond-, water- en wegenbouwbedrijven en de bouwinstallatiebedrijven steeg de omzet vorig jaar met gemiddeld 10%.

Omzet bouwbedrijven

Omzet bouwbedrijven

Meer vacatures

Toch veroorzaakt het toenemende aantal vacatures ook problemen. Halverwege 1999 waren er 18 000 vacatures, tegen gemiddeld 9000 een jaar daarvoor. Hierdoor kunnen aannemers in de bouw het werk niet meer aan en moeten opdrachtgevers langer wachten. Bovendien neemt de bouwtijd toe.

Vacatures in de bouwnijverheid
(inclusief bouwinstallatiebedrijven)

Vacatures in de bouwnijverheid (inclusief bouwinstallatiebedrijven)

Meer bedrijven in de bouwnijverheid

Het aantal bedrijven in de bouwnijverheid nam in 1999 met 7% flink toe. Ruim 10 000 ondernemers begonnen met een nieuw bedrijf. Er werden overigens bijna 5 000 bedrijven opgeheven. Per saldo groeide daarmee het aantal bedrijven in 1999 tot 78 000.

Ook bestaande bedrijven veranderden van omvang. Bijna 5 000 bedrijven kregen zoveel meer werknemers dat zij in een hogere grootteklasse vielen. Daartegenover kwamen bijna 3 000 bedrijven door vermindering van het aantal medewerkers in een lagere grootteklasse terecht.

Minder opdrachten voor architecten

Architecten ontvingen in het derde kwartaal van 1999 maar liefst 14% minder orders voor het ontwerpen van bouwprojecten in de burgerlijke en utiliteitsbouw dan in het derde kwartaal van 1998.

Wellicht zijn opdrachtgevers wat afwachtend omdat architecten en aannemers door personeelsgebrek niet altijd in staat zijn om binnen de beoogde termijn met de werkzaamheden te beginnen.

Ook het aantal annuleringen was groot. In de afgelopen twintig jaar is nog nooit in drie opeenvolgende kwartalen voor zo’n groot bedrag aan bouwopdrachten geannuleerd. Voor het eerst sinds 1985 ligt de verhouding annuleringen versus ontvangen opdrachten weer boven de 20%. De laatste jaren schommelde dat rond de 15%.

Als gevolg hiervan is voor het eerst in lange tijd de hoeveelheid onderhanden werk iets afgenomen. De werkvoorraad blijft overigens hoog. Bij het huidige niveau van de bouwproductie ligt er bij de architecten een werkvoorraad van 34 maanden op de tekentafels.

Bert Bunschoten