Inflatie laag en stabiel

De inflatie bedroeg vorig jaar 2,2%. Dat wil zeggen dat in 1999 de gemiddelde prijs van alle consumptieve bestedingen van de Nederlandse consumenten 2,2% hoger was dan in 1998. De inflatie schommelt nu al zeven jaar rond de 2,1%.

Vergeleken met de laatste 30 jaar is de inflatie bescheiden. Tussen 1969 en 1999 was de inflatie gemiddeld 4,2%. Van 1971 tot 1982 was de inflatie steeds boven dit gemiddelde, vanaf 1983 steeds er onder.

In die periode werd de hoogste inflatie gemeten in 1974 en 1975, bijna 10% per jaar. Het laagst was de inflatie in 1987, toen de prijzen zelfs iets daalden. In de eerste helft van de jaren negentig trok de inflatie weer aan tot 4,1% in 1991, maar in de laatste jaren is hij weer gezakt naar gemiddeld 2,1%.

Inflatie per jaar

Inflatie per jaar

Opmerkelijk is dat de inflatie binnen periodes van vijf jaren steeds minder is gaan fluctueren. In de vijf jaren tussen 1969 tot 1974 fluctueerde de inflatie tussen 3,7 en 9,8% per jaar, een verschil van 6,1%. In de laatste vijf jaar is het verschil tussen de hoogste en de laagste inflatie teruggelopen tot nog slechts 0,4%.

Verschil hoogste en laagste inflatie in 5 jaar

Verschil hoogste en laagste inflatie in 5 jaar

Jan Walschots