Kosten gezondheidszorg stijgen met 5,4%

Volgens een eerste raming kostte de gezondheidszorg vorig jaar 67,1 miljard gulden. Dit betekent een toename van 5,4% ten opzichte van 1998.

Kosten gezondheidszorg, 1999
(raming: 67,1 miljard)
0425g1.gif (5010 bytes)

In het begin van de jaren negentig namen de kosten elk jaar nog met 7 á 8% toe. Van 1993 tot en met 1997 bedroeg de jaarlijkse stijging ongeveer 4%. Met ingang van 1998 neemt de kostenstijging echter weer toe: in 1998 met 5,0% en in 1999 met 5,4%.

De stijging van de kosten is bij de verschillende onderdelen van de gezondheidszorg ongeveer even groot. Alleen bij de leveranciers van genees- en hulpmiddelen stegen de kosten in 1999 meer dan gemiddeld, evenals in 1998.

Ontwikkeling kosten gezondheidszorg
0425g2.gif (5353 bytes)

Stijging groter dan toename BBP

De kosten van de gezondheidszorg in 1999 zijn ten opzichte van 1998 meer gegroeid dan het Bruto Binnenlands Product (BBP). Het BBP stijgt in 1999 volgens voorlopige cijfers met 4,8%, in 1998 was dit nog 5,6%. Het aandeel van de kosten van de gezondheidszorg in het BBP is daardoor toegenomen van 8,2% in 1998 tot 8,3% in 1999. Hiermee is dit aandeel weer nagenoeg even groot als in 1997.

Gegevens

Deze kostenraming is voornamelijk gebaseerd op financieringsgegevens over de verstrekkingen in het kader van de Ziekenfondswet en de Algemene Wet bijzondere Ziektekosten (College Voor Zorgverzekeringen), gegevens over de schade-ontwikkeling bij particuliere zorgverzekeraars (Vektis BV) en gegevens over loon-, prijs- en tariefontwikkelingen (CBS en College Tarieven Gezondheidszorg).

Jan Smit