Stijging schadevergoeding ex-verdachten

Wanneer iemand ten onrechte hechtenis heeft ondergaan in een politiecel, huis van bewaring of gevangenis, kan hij of zij voor schadevergoeding in aanmerking komen. Ook als een strafzaak is geëindigd zonder dat er een straf of maatregel is opgelegd, kan een ex-verdachte schadevergoeding vragen.

Het recht op schadevergoeding is vastgelegd in de artikelen 89 (onterechte voorlopige hechtenis) en 591a (vergoeding van kosten) van het Wetboek van Strafvordering (Sv). Een ex-verdachte kan schadevergoeding eisen voor materiële schade, bijvoorbeeld gederfde inkomsten of de kosten voor een raadsman. Ook voor immateriële zaken, zoals aantasting van de goede naam of gedragen leed (smartengeld) is schadevergoeding mogelijk.

Aantal schadevergoedingen blijft stijgen

In de eerste drie kwartalen van 1999 is 1459 maal vergoeding in de gemaakte kosten toegekend. Verder is 918 maal een schadevergoeding toegekend wegens ten onrechte ondergane hechtenis. Vergeleken met de eerste drie kwartalen van 1998 is het aantal schadevergoedingen wegens kosten met 10% gestegen, het aantal schadevergoedingen voor hechtenis met 18%.

Verzoeken van ex-verdachten, waarop schadevergoeding is toegekend (1e t/m 3e kwartaal)

Oplopende bedragen

Over heel 1998 is 20 miljoen uitgekeerd. Dit is 4,5 maal zo hoog als in 1990. Het aantal toegekende schadevergoedingen is 3 maal zo hoog.

De hoogste bedragen worden toegekend voor vergoeding van kosten nadat een zaak zonder oplegging van straf of maatregel is geëindigd. Deze vergoedingen belopen in 1998 bijna 11 miljoen gulden. Wegens onterecht ondergane hechtenis werd 9 miljoen uitgekeerd.

Schadevergoeding en bedragen (jaarcijfers)
0424g3.gif (5954 bytes)

In de eerste drie kwartalen van 1999 is 13,4 miljoen gulden aan schadevergoedingen toegekend. Tot 1997 blijken de cijfers over de eerste drie kwartalen een goede indicatie voor de jaarcijfers. In 1998 daarentegen zijn in het laatste kwartaal naar verhouding hoge schadevergoedingen toegekend. Het is mogelijk, dat ook in 1999 hoge schadevergoedingen in het laatste kwartaal worden toegekend. De cijfers over de eerste drie kwartalen mogen daarom niet zonder meer als indicatie voor de jaarcijfers worden genomen.

Aan ex-verdachten toegekend schadebedrag (1e t/m 3e kwartaal)
0424g2.gif (5723 bytes)

Harm Aten