Jeugdige daders geweld vaak ook slachtoffers

In 1998 zei 16% van de jongeren van 12 tot en met 17 jaar de afgelopen 12 maanden een of andere vorm van geweld te hebben gepleegd. Hieronder valt bijvoorbeeld meedoen aan een relletje of vechtpartij op openbaar terrein, iemand bedreigen of zo slaan dat hij/zij naar de dokter moet.

Bijna een kwart van de jongens van 12-17 jaar zegt zelf een of meer van deze drie vormen van geweld te hebben gepleegd. Van de meisjes was dit 9%. Op de vraag of men de afgelopen 12 maanden wel eens een wapen ‘ter verdediging’ bij zich had, antwoordde 20% van de jongens en 6% van de meisjes bevestigend. Deze antwoorden kunnen echter behoorlijk beïnvloed worden door de wijze van vragen.

Daderschap en slachtofferschap in de afgelopen 12 maanden, 1998
(jongeren 12-17 jaar)

Daderschap en slachtofferschap in de afgelopen 12 maanden, 1998

Slachtoffers

In datzelfde jaar meldde een op de tien jongeren de afgelopen 12 maanden slachtoffer te zijn geworden van mishandeling of bedreiging; bij de jongens was dat 12% en bij de meisjes 5%.

Daders van geweld blijken vaak ook slachtoffers van geweld te zijn: een op de vijf daders is in dezelfde periode van 12 maanden ook slachtoffer van mishandeling of bedreiging geweest. Bij de jongeren die zelf geen geweld hebben gepleegd is 7% slachtoffer van mishandeling of bedreiging geworden.

Ook jongeren die graffiti maken, zich overgeven aan vandalisme, stelen of handelen in gestolen goederen zijn vaker slachtoffer van geweld dan jongeren die dat niet doen. Jongeren die zeggen wel eens een wapen ter verdediging bij zich te dragen zijn eveneens vaker slachtoffer van geweld dan jongeren die geen wapen bij zich hebben.

Daderschap en slachtofferschap naar soort delict
(jongeren 12-17 jaar)

Daderschap en slachtofferschap naar soort delict
Christine Jol