Vertrouwen van producenten en consumenten in de EU

Het vertrouwen van producenten en consumenten in de Europese Unie (EU15) ontwikkelde zich verschillend. In het Verenigd Koninkrijk lag het vertrouwen van de producenten in de industrie in augustus flink hoger dan in juli. In juli was het producenten vertrouwen in Frankrijk eveneens flink toegenomen. In beide landen was dit vooral te danken aan positievere verwachtingen over de productie. Daarentegen is in Spanje en Portugal het vertrouwen in augustus verminderd ten opzichte van juli.

Producentenvertrouwen (saldo pos. en neg. antwoorden)

Producentenvertrouwen (saldo pos. en neg. antwoorden)
In veel landen binnen de EU15 is het producentenvertrouwen in de loop van dit jaar flink toegenomen. Duitsland vormt hierop een belangrijke uitzondering. Hier is het vertrouwen in de laatste maanden van vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar duidelijk afgenomen. Een echt herstel is in augustus nog niet zichtbaar. In Nederland steeg het producentenvertrouwen in de loop van dit jaar sterk en bereikte in september zelfs de hoogste waarde die ooit door het CBS is gemeten.

Consumentenvertrouwen

Ook de ontwikkelingen van het consumentenvertrouwen geven in augustus een wisselend beeld. In België, Spanje, Italië en Finland was de consument iets pessimistischer dan in juli. De dalingen waren over het algemeen vrij gering. In onder andere Denemarken, Zweden, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk was men daarentegen positiever. Dit was in de meeste gevallen het gevolg van een positiever oordeel over de te verwachten conjuncturele ontwikkelingen.

Consumentenvertrouwen (saldo pos. en neg. antwoorden)

Consumentenvertrouwen (saldo pos. en neg. antwoorden)
Het vertrouwen van de Duitse consument was in augustus even groot als in juli. Na een daling in het begin van dit jaar ligt het consumentenvertrouwen sinds mei op hetzelfde niveau. Het vertrouwen van de Duitse producenten en consumenten geven alle twee ongeveer dezelfde ontwikkeling te zien. In Nederland handhaaft het consumentenvertrouwen zich voorlopig op een hoog niveau. In de loop van dit jaar zagen we in ons land een duidelijk herstel van het consumentenvertrouwen.

Martin Mellens

Bron:Conjunctuurbericht november 1999