Ruim 11 miljoen bezoekers planten- en dierentuinen

In 1997 bezochten 11,4 miljoen mensen de Nederlandse planten- en dierentuinen. De dierentuinen namen met 9,8 miljoen bezoekers het leeuwendeel voor hun rekening. Onder dierentuinen zijn ook begrepen safari- en natuurparken, aquaria en gespecialiseerde parken voor bijvoorbeeld apen of vogels.

Bezoek aan plantentuinen, 1997

Bezoek aan plantentuinen, 1997
Bezoek aan dierentuinen, 1997

Bezoek aan dierentuinen, 1997
Meer dan de helft van de bezoekers aan planten- en dierentuinen koopt een kaartje. Bij één op de drie plantentuinen is de toegang echter gratis, deze worden vooral door volwassen bezocht. Dierentuinen trekken daarentegen vooral kinderen. Eén op iedere drie bezoekers aan een dierentuin is jonger dan twaalf jaar. Eenderde van de dierentuinbezoekers heeft een abonnement.

Veel activiteiten voor publiek

Tegenwoordig bieden veel planten- en dierentuinen het publiek méér dan de tentoonstelling van hun collectie. De helft van de plantentuinen verzorgt ontvangsten en rondleidingen en een kwart organiseert kinderactiviteiten. Circa 40% van de tuinen heeft een horecagelegenheid al of niet gecombineerd met winkelverkoop. Bij dierentuinen kan men vrijwel altijd souvenirs en dergelijke kopen en is er gelegenheid om wat te verteren. Ook verzorgt men er bijna altijd rondleidingen en activiteiten voor kinderen.

Opbrengsten van het bezoek

Plantentuinen verwerven 78% van de hun baten met de opbrengsten van kaartjes en abonnementen en via horeca en winkelverkoop. Tevens ontvangen zij 17% subsidie. Bij de dierentuinen komt 88% van de baten uit eigen inkomsten en 10% uit subsidies.

Baten plantentuinen, 1997

Baten plantentuinen, 1997

Baten dierentuinen, 1997

Baten dierentuinen, 1997
Hans van de Giessen

Bron: Statistiek planten- en dierentuinen 1997