Onze handel met Duitsland

Duitsland is al jaren de belangrijkste handelspartner van ons land In de eerste helft van dit jaar kwam de Nederlandse goederenuitvoer naar. Duitsland uit op 52 miljard gulden. Dit betekent dat een kwart van onze export dit jaar naar Duitsland is gegaan. Er is door ons land voor 37 miljard aan goederen uit Duitsland ingevoerd, bijna een vijfdedeel van onze totale invoer.

Met deze in- en uitvoercijfers staat Duitsland ver voor op andere landen. De voorsprong op België (en Luxemburg), dat zowel bij de Nederlandse invoer als bij de uitvoer op de tweede plaats staat, is groot. De aandelen van de invoer uit en de uitvoer naar België zijn ongeveer de helft van de Duitse aandelen.

Onze handelsbalans met Duitsland, dat is het verschil tussen de uitvoer en invoer, bereikte in de eerste helft van 1999 een positief saldo van 15 miljard gulden. Voor geheel 1996 bedroeg dit saldo 26 miljard gulden, in 1997 30 miljard en in 1998 ruim 31 miljard. Onze uitvoer naar Duitsland is tussen 1996 en 1998 met bijna 9% gestegen. In dezelfde periode is de invoer uit Duitsland met 5% toegenomen.

Topvijf goederenuitvoer naar Duitsland

Topvijf goederenuitvoer naar Duitsland

Uitvoer

Computers en computeronderdelen zijn belangrijke goederengroepen bij onze uitvoer naar Duitsland. Daarnaast komen aardgas, gasolie en kaas voor in de topvijf. De waarden van de uitvoer van computers en computeronderdelen zijn tussen 1996 en 1998 toegenomen met respectievelijk 51% en 62%. Daarentegen is de uitvoer van aardgas en gasolie met ongeveer 18% afgenomen. De uitvoer van kaas is na een lichte stijging in 1997 weer terug op het niveau van 1996. Door de sterke stijging in de uitvoer van computers en computeronderdelen is de daling van aardgas en gasolie gecompenseerd. Het resultaat is een toename van de uitvoer van de vijf belangrijkste goederengroepen tussen 1996 en 1998.

Topvijf goedereninvoer uit Duitsland

Topvijf goedereninvoer uit Duitsland

Invoer

Bij de invoer bestaat de topvijf van de goederengroepen uit: personenauto’s, vrachtauto’s, computers, onderdelen voor motorvoertuigen, en computeronderdelen. Na een daling in 1997 is de invoer van computers in 1998 weer even hoog als in 1996. Alle andere goederengroepen uit de topvijf vertonen een stijging van de invoer. In procenten heeft de grootste stijging (31%) bij de invoer van onderdelen voor motorvoertuigen plaatsgevonden. De grootste waardetoename komt door een stijging met 800 miljoen gulden van de import van personenauto’s uit Duitsland. De nieuwe personenauto’s komen voor een deel uit het voormalige Oost-Duitsland. Ter bevordering van de werkgelegenheid zijn daar nieuwe autofabrieken gevestigd.

Arjan Gras

Bron: Maandstatistiek van de intenationale handel