Nederlandse institutionele beleggers hoog op ranglijst OESO

Als het gaat om de omvang van de beleggingen van institutionele beleggers hoeft Nederland slechts een handvol landen voor te laten gaan. Dit blijkt uit door de OESO verzamelde gegevens. Absoluut gezien zijn de Verenigde Staten veruit de grootste. Als de omvang van de beleggingen wordt gerelateerd aan het BBP is Luxemburg met een straatlengte voorsprong nummer één.

De beleggingen van de Nederlandse institutionele beleggers zijn in 1998 met 11% toegenomen tot 1 500 miljard gulden. Deze toename wordt voor een belangrijk deel verklaard door de ontwikkeling van de aandelenkoersen.

Beleggingen institutionele beleggers

Beleggingen institutionele beleggers
Gemiddeld gezien, beleggen de institutionele beleggers in de OESO hun middelen voor een belangrijk deel in effecten. Bijna driekwart wordt belegd in aandelen en obligaties. Nederland loopt nog iets achter op dit gemiddelde. Lange tijd hebben onderhandse leningen het Nederlandse beeld gedomineerd. In 1980 maakten deze nog 69% uit van de totale beleggingen. Inmiddels is het aandeel van de onderhandse leningen gedaald tot minder dan een kwart.

Meer aandelen, minder leningen

In Engeland en de Verenigde Staten beleggen de institutionele beleggers bij voorkeur in aandelen. In Duitsland, Frankrijk en Japan domineren obligaties het beeld.

Beleggingen institutionele beleggers; eind 1997

Beleggingen institutionele beleggers; eind 1997
Nederland zit hier tussenin. Aandelen hebben hier in 1997 de obligaties afgelost als grootste beleggingscategorie. Ook in 1998 heeft de trend van vervanging van onderhandse leningen door effecten doorgezet. Met ruim 35% vormen aandelen inmiddels de belangrijkste beleggingscategorie. En de opmars van aandelen lijkt nog niet ten einde.

Beleggingen Nederlandse institutionele beleggers

Beleggingen Nederlandse institutionele beleggers
Verwacht mag worden dat binnen enkele jaren Nederland een met de Verenigde Staten vergelijkbare verdeling van de beleggingsportefeuille heeft. Een aandelenbelang zoals in Engeland ligt echter voorlopig nog buiten het bereik van Nederland.

John Gebraad

Bron: CBS, Financiële Maandstatistiek