Blij met woonsituatie ondanks geluidshinder

Negen van de tien Nederlanders zijn in 1998 tevreden of zeer tevreden met hun woning en hun woonomgeving. Deze hoge waardering voor de woonsituatie neemt niet weg dat veel mensen last hebben van lawaai rond hun huis. De herrie door auto’s, brommers en motoren stoort 28% van de bevolking. Vliegtuiglawaai bezorgt 19% overlast, maar luidruchtige buren zijn een groter kwaad: 20% zegt hiervan last te hebben.

Geluiden van trein, tram en metro en die van industrie en bedrijven storen het minst. Respectievelijk 5 en 4% van de bevolking heeft er last van.

Ondervonden geluidhinder (personen van 18 jaar of ouder)

Ondervonden geluidhinder (personen van 18 jaar of ouder)
In Nederland zijn meer auto’s, motoren en vliegtuigen dan ooit. Bovendien is het gebruik ervan toegenomen. Toch is het percentage mensen dat hiervan hinder ondervindt in de loop van de jaren negentig wat afgenomen. Dit geldt ook voor de overlast die men heeft van fabrieken en bedrijven. Trein, tram en metro zijn als bron van geluidhinder vrijwel stabiel gebleven.

Hans Schmeets